Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 24 - 12 - 2021
100%

Ngày 23/12/2021, HĐND huyện Bá Thước khóa XXII,nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 4, kỳ họp thường lệ cuối năm 2021; được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống phát thanh của huyện, các xã, thị trấn. Dự kỳ họp có đại diện Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí: Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy; Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp nghị.

Toàn cảnh kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo của HĐND, UBND huyện; báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII; thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XXII; các báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện về tình hình tội phạm và công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2021; thông qua các tờ trình của UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết định…

Các đại biểu dự kỳ họp

Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, QPAN năm 2021 của UBND huyện cho thấy: Năm 2021 mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh; điều hành quyết liệt, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của Nhân dân các dân tộc trong huyện đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Ngọ Đình Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế, xã hội, QPAN năm 2021

Cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đề ra đầu năm của huyện đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 11/30 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 15/30 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 5.140 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm trước; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 1.938 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 444 tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm ngoái; thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện trên 75,7 tỷ đồng, vượt 19% so với dự toán tỉnh giao; tổng huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 1.335 tỷ đồng, đạt 111,3% so với kế hoạch năm; toàn huyện thành lập mới được 26 doanh nghiệp, vượt 44,4% so với kế hoạch; có 3 xã và 74 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường được tăng cường… Trong năm huyện có 3 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 23,9 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 29,45%.Lĩnh vực văn hóa - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực;phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới được quan tâm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả; chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững;chính sách, an sinh xã hội được bảo đảm. Cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn giữ vững, ổn định.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Lưỡng tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng

HĐND huyện Bá Thước bầu bổ sung đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Bá Thước đã tổ chức bầu miễn nhiệm đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Bá Thước, nhiệm kỳ 2021-2026 do chuyển công tác mới; bỏ phiếu bầu bổ sung đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Bá Thước, nhiệm kỳ 2021-2026,  với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Đại diện cử tri cụm Quý Lương tham luận tại kỳ họp

Đại diện phòng Tài chính - Kế hoạch Hoàng Tuấn Anh giải trình những vấn đề cử tri quan tâm

Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận, ý kiến, kiến nghị tới HĐND huyện những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong huyện về một số vấn đề như: Đề nghị huyện hỗ trợ, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, thông tin liên lạc, điện sinh hoạt nông thôn; đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đầu tư xây dựng điểm du lịch đã được UBND tỉnh phê duyệt; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kịp thời cho người dân; giải quyết dứt điểm việc đề bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi công trình thủy điện Bá Thước 1, 2 và thi công đường quốc lộ 217; quan tâm chính sách cho người có công với Tổ quốc và một số chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng trên địa bàn huyện…

Đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu, làm rõ những vấn đề cử tri và Nhân dân kiến nghị, đề xuất

Để làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn gửi tới kỳ họp, đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình các kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của mình và giao các phòng, ban, đơn vị chức năng của huyện giải quyết kịp thời đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bá Thước, nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XXII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đồng thời nêu lên các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, đề nghị: UBND huyện, các phòng, ban, ngành của huyện và các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; vừa phục hồi phát triển kinh tế, xã hội. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng thuộc các chương trình, dự án. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, đất đai và nhân lực. Quan tâm, chăm lo phát triển văn hóa, xã hội trên địa bàn, nhất là xây dựng nâng cao đời sống văn hóa của Nhân dân; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Nhân dân đón Tết, vui Xuân Nhâm Dần 2022 trong không khí vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền; nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị của các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; đẩy mạnh hoạt động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Văn An

 

 

<

Tin mới nhất

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nguyễn Thanh Tùng trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ xã Thành Sơn(25/01/2022 2:17 CH)

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống của Nhân dân và thăm...(24/01/2022 9:19 SA)

Đoàn công tác huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc tại huyện Bá Thước (21/01/2022 3:13 CH)

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 100 thanh niên ưu tú sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2022(20/01/2022 3:18 CH)

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt I năm 2022(18/01/2022 3:03 CH)

Kỳ họp thứ 4 HĐND xã Lũng Cao khóa XXII nhiệm kỳ2021-2026(31/12/2021 4:49 CH)