Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 7

Đăng ngày 07 - 10 - 2021
100%

Sáng 7/10/ 2021, các đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) lần thứ 7, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

9 tháng đầu năm  2021, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã bám sát chương trình công tác năm, tập trung triển khai đầy đủ, kịp thời các giải pháp; tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; chủ động tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đây là nền tảng quan trọng tạo đà cho việc triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021. Về kinh tế, các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi của thiên tai, dịch bệnh và dịch Covid-19, nhưng vẫn tiếp tục phát triển ổn định; giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 1.617 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực, đến nay toàn huyện có 3 xã, 71 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đang tập trung chỉ đạo xã Ái Thượng về đích nông thôn mới trong năm 2021. Sản xuất công nghiệp có bước phát triển, trong 9 tháng giá trị sản xuất ước đạt 348 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Giá cả hàng hóa, vật tư lương thực, thực phẩm và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng vẫn giữ ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 920 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước được 1.159 tỷ đồng đạt 96,6% kế hoạch, tăng 5,8% so với cùng kỳ; có 21 doanh nghiệp mới được thành lập; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường được tăng cường; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện khẩn trương, quyết liệt. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh giữ vững; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững chắc. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được chú trọng…

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy thông qua các văn bản dự thảo tại hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua các văn bản dự thảo về “Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ”, “Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử”, “Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý”.

Tại hội nghị, đa số các đại biểu đều tập trung thảo luận tháo gỡ những nguyên nhân còn tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ, cũng như các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới và đóng góp nhiều ý kiến vào các văn bản dự thảo về công tác cán bộ.

Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong 9 tháng qua, đồng thời tiếp thu, giải trình những ý kiến phát biểu tại hội nghị. Để triển khai thực hiện đạt kết quả những tháng còn lại trong năm 2021 đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường khát vọng vươn lên, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động, chủ động đổi mới sáng tạo phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trên tinh thần chủ động, linh hoạt, tuyệt đối không chủ quan lơ là; chuẩn bị thật kỹ các điều kiện bảo đảm chuyển trạng thái không có Covid sang thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 theo chủ trương chiến lược mới của Trung ương, kết hợp hài hòa giữa phòng, chống và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung đôn đốc và thực hiện quyết liệt các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021; triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện bảo đảm đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo hướng dẫn sản xuất nông nghiệp theo đúng khung thời vụ, bố trí cơ cấu giống cây trồng hợp lý, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gắn với kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy mạnh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi để thi công các dự án; chỉ đạo bảo đảm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2021; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục, thể thao; khẩn trương triển khai các dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa; thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 bảo đảm thích ứng với điều kiện phòng, chống dịch trong tình hình mới; nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, công tác y tế dự phòng, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh ATTP, làm tốt công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, chỉ đạo hoàn thành việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tăng cường các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, dự báo tốt tình hình, chủ động giải quyết không để nảy sinh các vấn đề phức tạp, bất ngờ; thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên; chủ động tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện tốt việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Trên cơ sở đánh giá khách quan, sát thực với kết quả đã đạt được trong 9 tháng dự báo tình hình thời gian tới, căn cứ theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025 các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2022 vừa bảo đảm sát đúng với tình hình thực tế, có tính khả thi cao, vừa bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và trong thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ động phối hợp làm tốt công tác tư tưởng và định hướng dư luận xã hội, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2021; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; nâng cao hiệu quả công tác Dân vận; thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân ngay tại cơ sở; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của chính quyền theo hướng “sáng tạo, quyết liệt, cụ thể, nghiêm minh”, bảo đảm công khai dân chủ thực chất; siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong giám sát, phản biện, tuyên truyền hoạt động tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị của địa phương và toàn huyện.

Về nội dung dự thảo các văn bản về công tác tổ chức cán bộ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giao Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tham gia và tổng hợp để hoàn thiện sớm ban hành để tổ chức thực hiện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp các ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, chủ động sáng tạo cùng với toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021.

        Thế Anh

<

Tin mới nhất

Trồng cây gai xanh mở hướng đi mới cho huyện Bá Thước(17/10/2021 8:16 SA)

Phát triển vùng nguyên liệu mía đường Lam Sơn trên địa bàn huyện Bá Thước(16/10/2021 1:57 CH)

Phiên họp thường kỳ quý III Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bá...(15/10/2021 3:14 CH)

Hội nghị triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022(14/10/2021 10:01 SA)

Cụm Văn Thiết: Tổ chức Hội nghị giao ban xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở(07/10/2021 4:19 CH)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 7(07/10/2021 3:57 CH)