Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với huyện Bá Thước về kết quả hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2021

Đăng ngày 26 - 10 - 2021
100%

Sáng 26/10/2021, Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ do đồng chí Nguyễn Ngọc Túy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Bá Thước về kết quả hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) năm 2021; thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KHCN, chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025. Đón tiếp và làm việc với đoàn, về phía huyện Bá Thước có các đồng chí: Ngọ Đình Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và NN&PTNN huyện.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Túy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các thành viên đoàn công tác làm việc với huyện Bá Thước

Theo báo cáo của UBND huyện Bá Thước, thực hiện các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở KH&CN, năm 2021, UBND huyện đã ban hành, triển khai thực hiện các văn bản luật có liên quan đến hoạt động KH&CN. Phát động phong trào lao động sáng tạo, lựa chọn các tiến bộ KH&CN, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để phổ biến áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ KH&CN trên địa bàn. Thực hiện quản lý nhà nước về KH&CN trên các lĩnh vực: Quản lý công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Phối hợp với các tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về KH&CN trên địa bàn theo quy định hiện hành. Tổ chức hoạt động ứng dụng chuyển giao KH&CN vào sản xuất và đời sống.

Đồng chí Ngọ Đình Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác Sở KH&CN

Theo đó, UBND huyện Bá Thước đã đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh về đề tài “Nghiên cứu nhân giống và phát triển cây Măng Bum tại huyện Bá Thước”; Dự án “Bảo hộ khai thác quyền sở hữu trí tuệ để phát triển thương hiệu Quần thể du lịch Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông của tỉnh Thanh Hóa”. Đối với việc triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp tỉnh, cấp cơ sở, huyện Bá Thước đã thực hiện Đề tài “Phục tráng và phát triển giống Quýt Hôi Bá Thước”; Dự án “Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm vịt Cổ Lũng, huyện Bá Thước”; Dự án “Xây dựng mô hình Điểm du lịch cộng đồng bản Kho Mường tại xã Thành Sơn, huyện Bá Thước”.

Đồng chí Trần Duy Tiến, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện thông qua các báo cáo của UBND huyện với đoàn công tác Sở KH&CN

Thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KHCN, chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025, huyện Bá Thước phấn đấu lựa chọn và ứng dụng thành công một số công nghệ mới của CMCN 4.0 phù hợp với điều kiện, lợi thế của huyện, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện trên các lĩnh vực trọng điểm: Nông nghiệp, du lịch, y tế… Tập trung đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN, phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, để tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng, sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ. Ứng dụng các công nghệ sinh học trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, nhằm lựa chọn các giống cây trồng, vật nuôi chủ đạo của huyện có năng suất, chất lượng cao và kháng bệnh tốt vào sản xuất; phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 20%. Đến năm 2025, 100% cơ quan quản lý hành chính nhà nước cấp huyện, 80% UBND cấp xã ứng dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong hoạt động quản lý điều hành. Từng bước tạo môi trường thuận lợi để thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản chủ lực của huyện, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; khuyến khích, đề xuất cơ chế hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án ứng dụng KHCN có tính ứng dụng cao.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, huyện Bá Thước đề xuất, kiến nghị với Sở KH&CN, UBND tỉnh một số vấn đề, như: Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện,  cấp xã; tiếp tục hỗ trợ kinh phí để chăm sóc mô hình Quýt Hôi mới trồng trong thời gian 3 năm và xây dựng thêm dự án nối tiếp để nhân giống cây Quýt Hôi sạch bệnh, lên 10 ha; xem xét thực hiện đề tài cấp tỉnh về “Nghiên cứu nhân giống và phát triển cây Măng Bum tại huyện Bá Thước”; hỗ trợ huyện quản lý và khai thác tốt sản phẩm vịt Cổ Lũng; hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm du lịch và đầu tư cơ sở vật chất và hạ tầng giao thông bản Kho Mường tại Điểm du lịch cộng đồng bản Kho Mường, xã Thành Sơn; bố trí nguồn ngân sách cho hoạt động KH&CN đối với cấp huyện; quan tâm hướng dẫn UBND huyện trong việc triển khai chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, nhất là các đặc sản, sản phẩm truyền thống…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Túy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi làm việc với huyện Bá Thước

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên đoàn công tác, cơ quan chức năng và  huyện Bá Thước, đồng chí Nguyễn Ngọc Túy, Giám đốc Sở KH&CN đánh giá cao kết quả hoạt động KHCN và ĐMST năm 2021 và Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KHCN, chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025 của huyện Bá Thước; đồng thời chia sẻ những khó khăn của huyện trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng chí đề nghị huyện Bá Thước kiện toàn và xây dựng lại quy chế hoạt động của Hội đồng KH&CN cấp huyện; tiếp tục ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, các chương trình trọng tâm về phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông, lâm, thủy sản; phát triển doanh nghiệp có quy mô và bố trí, quy hoạch, sắp xếp lại các cơ sở sản xuất tre luồng, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường; tiếp tục quan tâm đầu tư cở sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và y tế, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc y tế cộng đồng; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thu hút thành lập doanh nghiệp KH&CN theo chủ trương của tỉnh; nhân rộng mô hình trồng cây Quýt Hôi và tiêu thụ sản phẩm cho người dân; bảo tồn, phát triển giống vịt Cổ Lũng bản địa, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay.

Mô hình Quýt Hôi của hộ ông Hà Văn Quân ở thôn Ba, xã Ban Công, huyện Bá Thước

Trước đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Túy, Giám đốc Sở KH&CN cùng đoàn công tác đã đến thăm mô hình trồng 2 ha cây Quýt Hôi của hộ ông Hà Văn Quân ở thôn Ba, xã Ban Công. Đây là giống Quýt Hôi được ông Hà Văn Quân trồng cách đây 3 năm và được Sở NN&PTNT Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận cây Đầu Dòng. Hiện cây Quý Hôi của hộ ông Hà Văn Quân đang sinh trưởng và phát triển tốt.

 Văn An

 

 

<

Tin mới nhất

Bá Thước: Triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa 2022(09/05/2022 10:01 SA)

Kết quả sau 15 năm thực hiện chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn(06/05/2022 2:44 CH)

Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quý I(29/04/2022 11:32 SA)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 4 năm 2022(22/04/2022 3:04 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bá Thước: Triển khai rà soát nhu cầu vốn thực hiện Chương trình...(15/03/2022 8:43 CH)

UBND huyện Bá Thước: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh năm 2022(07/01/2022 4:11 CH)