Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương tại huyện Bá Thước

Đăng ngày 19 - 10 - 2021
100%

Sáng 19/10/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2021 tại huyện Bá Thước.

, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tại Bá Thước

Dự buổi giám sát, về huyện có các đồng chí: Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2021

Trong giai đoạn 2017-2021, việc thực hiện định mức phân bổ thường xuyên giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn được huyện Bá Thước thực hiện nghiêm túc, đúng quy định theo Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND, ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh. Hàng năm, căn cứ vào Chỉ thị của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước, hướng dẫn của Sở Tài chính về lập dự toán ngân sách Nhà nước, UBND huyện đã kịp thời triển khai cho các đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.

Kết quả, từ năm 2017 đến 30/6/2021, huyện Bá Thước đã thực hiện định mức chi thường xuyên của từng lĩnh vực trong phân bổ dự toán, gồm: Định mức phân bổ cho lĩnh vực quản lý hành chính; sự nghiệp giáo dục; văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin truyền thông; đảm bảo xã hội; sự nghiệp phát thanh, truyền hình; sự nghiệp kinh tế; môi trường; kinh phí quốc phòng; an ninh; chi ngân sách khác và dự phòng ngân sách.

Tổng chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Bá Thước từ năm 2017 đến ngày 30/6/2021 khoảng 4.263 tỷ đồng; trong đó, quyết toán chi thường xuyên trên 2.852 tỷ đồng, đều vượt kế hoạch dự toán tỉnh và huyện giao. Việc chi ngân sách nhà nước thực hiện theo đúng dự toán được giao, công khai, dân chủ, đảm bảo quy định của pháp luật, tiết kiệm, đáp ứng được nhu cầu chi thường xuyên. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách hiện hành phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội và năng lực quản lý của chính quyền địa phương. Phân cấp nguồn thu đã tạo quyền chủ động cho chính quyền các cấp trong việc thực hiện điều hành ngân sách của cấp mình, đồng thời chủ động trong điều hành cho ngân sách cấp mình phù hợp với tình hình thực tế.

Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, huyện Bá Thước đã đề xuất kiến nghị tỉnh ban hành định mức chi ngân sách bao gồm cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên. Đối với định mức phân bổ ngân sách cấp huyện, đề nghị có định mức riêng cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hoạt động của các Ban chỉ đạo cấp huyện. Về định mức phân bổ cho sự nghiệp giáo dục, đề nghị nâng mức chi nghiệp vụ bằng 15% tổng chi sự nghiệp cho năm đầu thời kỳ ổn định. Có định mức phân bổ riêng cho sự nghiệp văn hóa - thông tin, sự nghiệp thể dục - thể thao phù hợp với việc giao dự toán và quyết toán ngân sách, định mức phân bổ theo dân số, vùng miền, nhưng cần xem xét thêm đến số lượng đơn vị hành chính cấp xã…

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát

Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi giám sát

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND tỉnh Thanh Hóa kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao việc triển khai thực hiện dự toán ngân sách cũng như định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương của huyện Bá Thước trong giai đoạn 2017-2021, đúng quy định theo Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND, ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn của địa phương về định mức chi một số khoản chưa phù hợp với thực tế..

Đồng chí Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND  tỉnh Lê Quang Hùng đề nghị huyện Bá Thước tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các khoản chi theo đúng quy định của Nhà nước. Huyện cần tính toán chặt chẽ dự toán chi ngân sách ngay từ đầu năm, có kế hoạch cụ thể bảo đảm mức chi phù hợp với dự toán, hạn chế các khoản chi bổ sung và không để xảy ra tình trạng nợ đọng các khoản chi thường xuyên. Đồng chí đề nghị huyện Bá Thước bám sát đề cương của Ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh để hoàn thiện báo cáo vào ngày 25/10/2021.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của huyện Bá Thước, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ tổng hợp báo cáo trình HĐND tỉnh.

<

Tin mới nhất

Bá Thước kết nối cung, cầu, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, làng nghề truyền thống (29/07/2022 10:41 SA)

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng chính sách đối với...(27/07/2022 8:40 SA)

Phiên họp thường kỳ quý II năm 2022 Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện(19/07/2022 2:39 CH)

Bá Thước: Triển khai phương án sản xuất vụ thu mùa 2022(09/05/2022 10:01 SA)

Kết quả sau 15 năm thực hiện chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn(06/05/2022 2:44 CH)

Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quý I(29/04/2022 11:32 SA)