Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra sát hạch trong xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Đăng ngày 09 - 01 - 2021
100%

Ngày 08/01/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành Thông báo số 01/TB-HĐXT về việc ổ chức ôn tập và kiểm tra sát hạch trong xét tuyển viên chức

<

Tin mới nhất