Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Thông báo kết quả xét hồ sơ (vòng 1) dự tuyển vào Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bá Thước

Đăng ngày 30 - 12 - 2020
100%

Ngày 30/12/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp ban hành Thông báo kết quả xét hồ sơ (vòng 1) dự tuyển vào Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bá Thước.

<

Tin mới nhất