Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Thông báo kết quả xét hồ sơ (vòng 1) của thí sinh dự tuyển vào Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Đăng ngày 30 - 12 - 2020
100%

Ngày 30/12/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch banh hành Thông báo kết quả xét hồ sơ (vòng 1) của thí sinh dự tuyển vào Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

<

Tin mới nhất