Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Thông báo kết quả xét hồ sơ (vòng 1), kế hoạch ôn tập và tổ chức kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng

Đăng ngày 03 - 06 - 2020
100%

Ngày 03/6/2020, Hội đồng xét tuyền viên chức ban hành Thông báo số 01/TB-HĐXT về kết quả xét hồ sơ (vòng 1), kế hoạch ôn tập và tổ chức kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước năm 2020, gồm các nội dung sau:

<

Tin mới nhất