Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước năm 2020

Đăng ngày 17 - 06 - 2020
100%

Ngày 17/6/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án, BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước ban hành Thông báo số 08/TB-HĐXT ngày 17/6/2020 về kết quả xét tuyển viên chức Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước năm 2020, gồm các nội dung sau:

<

Tin mới nhất