Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức kiểm tra sát hạch trong xét tuyển viên nghành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước

Đăng ngày 11 - 06 - 2020
100%

Ngày 10/6/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước ban hành Thông báo số 58/TB-HĐXT về việc thay đổi thời gian tổ chức kiểm tra sát hạch trong xét tuyển viên nghành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước.

<

Tin mới nhất