Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lũng Niêm huyện Bá Thước, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 04 - 05 - 2020
100%

Trong 2 ngày 28 và 29/4, Đảng bộ xã Lũng Niêm (huyện Bá Thước) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trương Văn Lịch, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Bí thư Đảng ủy 21 xã, thị trấn trong huyện và 120 đại biểu đại diện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, nhân dân xã Lũng Niêm luôn đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung khai thác tiềm năng, phát huy nội lực triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đề ra.

Các đại biểu kiểm tra thân nhiệt trước khi Đại hội

Đồng chí Hà Nam Khánh, Bí thư Đảng bộ xã Lũng Niêm khóa XXII phát biểu khai mạc Đại hội

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 36 triệu đồng/năm (vượt 10 triệu đồng so với chỉ tiêu đại hội). Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 ước còn 2,16 % (giảm 32,3% so với đầu nhiệm kỳ). Xây dựng nông thôn mới tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, đã huy động gần 49,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó nhân dân đóng góp gần 9 tỷ đồng, hàng nghìn công lao động, hiến hàng trăm mét vuông đất để tu sửa và mở rộng đường làng, ngõ xóm. Đến nay xã Lũng Niêm đã đạt 13/19 tiêu chí  xã nông thôn mới, có 5/8 thôn, phố về đích nông thôn mới ( Đòn, Đồng, Đủ, phố Đoàn, thôn Lặn Ngoài), vượt 150% chỉ tiêu địa hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, hiện xã có 100% đơn vị trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế được chú trọng; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng nâng cao, đến năm 2020 gần 70% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 10/12 cơ quan, trường học, thôn bản đạt danh hiệu đơn vị văn hóa. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; Quốc phòng - An ninh được giữ vững. Công tác xây dựng đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 42 đảng viên, nâng tổng số  đảng viên của Đảng bộ lên 229 đồng chí. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Lũng Niêm đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu và 2 chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng tổ chức Đảng, trong đó phấn đấu: Đến năm 2025 mức thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 58 triệu đồng; tích tụ tập trung trên 80ha đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; sản lượng lương thực bình quân trên 1.942 tấn; 100% thôn, phố đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, phấn đấu ít nhất 1 thôn đạt thôn kiểu mẫu; cứng hóa 95% đường giao thông trên địa bàn; hằng năm giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo; 98% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 90% gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn; 85% gia đình đạt chuẩn văn hóa; 100% người dân được dùng nước hợp vệ sinh; 87,5% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; kết nạp 36 đảng viên; hằng năm có 83% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập trung phát triển du lịch du lịch cộng đồng bằng hình thức phát triển nhà nghỉ Homestay; thu hút đầu tư của cá nhân, doanh nghiệp, phát triển khu nghỉ dưỡng sinh thái, nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tăng giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích; quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao…

Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lũng Niêm đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đồng chí đề nghị Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng kết cấu hạ tầng; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao gắn với tiêu thụ, các ngành nghề thương mại, dịch vụ để giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với việc giữ gìn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá của xã và huyện. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa  và nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa XII. Chăm lo công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của các chi bộ; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tình thần quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giữ  vững quốc phòng, an ninh phấn đấu xây dựng xã Lũng Niêm trở thành xã nông thôn mới trong năm 2020 và trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, các đại biểu cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, giữ vững nguyên tắc, tập trung dân chủ và đoàn kết thống nhất trong đảng, sáng xuất lựa chọn bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu về đạo đức, trí tuệ, năng lực bảo đảm theo cơ cấu đề án nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lũng Niêm khóa XXIII

Các đại biểu biểu quyết thông qua Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXIII (Bầu thiếu 2) và bầu đoàn đạt biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hà Nam Khánh, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy khóa XXII, tiếp tục được tín nhiệm bầu tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã Lũng Niêm khóa XXIII.

Đồng chí Trương Văn Lịch, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới

Các đồng chí lãnh đạo huyện chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lũng Niêm khóa XXIII

Ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước đã tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm. Theo đó, Đại hội điểm đã bảo đảm đúng các quy định và yêu cầu đề ra; bao gồm công tác xây dựng văn kiện Đại hội; công tác nhân sự; công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch; công tác tuyên truyền cổ động trực quan được triển khai thực hiện theo quy định.

Việc tổ chức thành công Đại hội điểm tại Đảng bộ xã Lũng Niêm là tiền đề quan trọng, để các Đảng bộ cơ sở tổ chức tốt Đại hội trong thời gian tới../.

<

Tin mới nhất

Ra mắt mô hình "Mặt trận tổ quốc xã Điền Lư với công tác tái hòa nhập cộng đồng"(30/09/2020 3:29 CH)

Bế giảng lớp đảng viên mới đợt 2 năm 2020(30/09/2020 3:19 CH)

Bá Thước: Tập trung thu hoạch lúa Mùa triển khai sản xuất vụ Đông năm 2020(30/09/2020 3:11 CH)

Công an Bá Thước tăng cường xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn(24/09/2020 3:01 CH)

Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Bá Thước năm 2020(11/09/2020 4:35 CH)

Giao ban xây dựng xã Lũng Niêm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020(10/09/2020 5:03 CH)