Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 10 NĂM 2020

Đăng ngày 15 - 11 - 2020
100%

Sáng 4/11/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 10. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện và báo cáo viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên được đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy trực tiếp thông tin kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, cơ cấu Ban Chấp hành khóa mới, chức danh Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và nhiều quyết sách quan trọng khác được quyết định tại đại hội; trong đó có 6 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy thông tin kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đến các đồng chí báo cáo viên

Phát triển khu kinh tế Nghi sơn và các khu công nghiệp. Phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025. Nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021 - 2025. Phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ; tập trung xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Khâu đột phá về phát triển hạ tầng, trọng tâm là đầu tư các dự án trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp và hạ tầng đô thị để khắc phục những điểm nghẽn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn: trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu “4 tăng - 3 không - 2 giảm”. Đột phá về ứng dụng khoa học công nghệ: lấy doanh nghiệp làm trong tâm, làm động lực để phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, tạo đột phá trong phát triển các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện triển khai nhiệm vụ tại hội nghị

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã đánh giá công tác tuyên giáo trong thời gian qua, đồng thời quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; trong đó, hệ thống tuyên giáo cơ sở cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; kiện toàn hệ thống Ban Tuyên giáo cấp xã. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện cũng hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác Đảng.
Thông qua hội nghị, các báo cáo viên sẽ nắm bắt đầy đủ, chính xác các thông tin cần quan tâm để có định hướng tuyên truyền đúng đắn về những vấn đề liên quan cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện hiểu và triển khai thực hiện.

Sĩ Thịnh

<

Tin mới nhất

Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri cụm Long Vân(27/11/2020 5:06 CH)

Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri cụm Văn Thiết(27/11/2020 4:57 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 11 năm 2020(27/11/2020 4:48 CH)

Đại hội Truyền thống Trường sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Bá Thước lần thứ 2(27/11/2020 4:41 CH)

Thôn Đốc xã Cổ Lũng đón nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới(20/11/2020 5:09 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bá Thước trước Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII(20/11/2020 4:38 CH)