Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ HUYỆN ỦY DỰ SINH HOẠT CHI BỘ VỚI THÔN ĐIỀN LÝ, XÃ ĐIỀN LƯ

Đăng ngày 15 - 11 - 2020
100%

Chiều ngày 06/11/2020, Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy về tham gia sinh hoạt với chi bộ thôn Điền Lý, xã Điền Lư; cùng dự buổi sinh hoạt có đại diện Văn phòng Huyện ủy và Thường trực Đảng ủy xã.

Buổi sinh hoạt chi bộ thôn Điền Lý (xã Điền Lư)

Tại buổi sinh hoạt Đảng, đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn thông tin tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội của thôn trong tháng 10 và nhiệm vụ tháng 11. Theo đó, thôn Điền Lý, xã Điền Lư hiện có có 220 hộ dân, 944 nhân khẩu, chi bộ thôn có 24 đảng viên thường xuyên tham gia sinh hoạt Đảng theo định kỳ để bàn bạc, đưa ra giải pháp trọng tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của thôn từng tháng, quý, năm; có sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đạt được, nêu lên tồn tại, hạn chế cần khắc phục, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tiếp theo. Trong tháng 10, nhân dân thôn Điền Lý đã thu hoạch xong diện tích lúa mùa, năng suất lúa trên 60 tạ/ha; cùng với đó, nhân dân đang triển khai gieo trồng vụ đông; thực hiện tốt việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi, không để dịch bệnh xảy ra; các chính sách an sinh xã hôi được quan tâm đúng mức, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của thôn còn 1,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,3 triệu đồng/năm; diện mạo thôn có nhiều khởi sắc, vệ sinh môi trường được thực hiện nghiêm túc, nhân dân đã ý thức trong việc thu gom xử lý rác thải tại hộ gia đình, đồng thời tuyên truyền và phát động nhân dân trồng hoa 2 bên đường. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được phát huy, an ninh nông thôn được giữ vững. Trong công tác xây dựng chi bộ Đảng được chú trọng, chi bộ đã kết nạp 1 đảng viên mới và đang hoàn thành thủ tục hồ sơ kết nạp 1 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại sinh hoạt chi bộ thôn Điền Lý (xã Điền Lư)

Phát biểu với chi bộ, Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy mong rằng: phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, chi bộ và nhân dân thôn Điền Lý cần phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sản xuất vụ đông gắn với việc phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và phòng chống tốt dịch bệnh. Huy động mọi nguồn lực trong nhân dân để thực hiện xây dựng tôn NTM kiễu mẫu. Lồng ghép thực hiện các Chỉ thị của TW, tỉnh, huyện, xã vào sinh hoạt chi bộ, cần thông tin kịp thời về tình hình thời sự, kinh tế, xã hội đến đảng viên. Phát huy tiềm năng lợi thế của thôn, đoàn kết trong chi bộ, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng NTM kiểu mẫu, chú trọng việc duy trì mô hình rau sạch an toàn sinh học. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bài trừ các tệ nạn xã hội. Tích cực đào tọa, bồi dưỡng quần chúng trẻ để kết nạp và Đảng. Vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất xây dựng kinh tế phát triển vững chắc và đóng góp nguồn lực vào xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu./.

Sĩ Thịnh

<

Tin mới nhất

Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri cụm Long Vân(27/11/2020 5:06 CH)

Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri cụm Văn Thiết(27/11/2020 4:57 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 11 năm 2020(27/11/2020 4:48 CH)

Đại hội Truyền thống Trường sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Bá Thước lần thứ 2(27/11/2020 4:41 CH)

Thôn Đốc xã Cổ Lũng đón nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới(20/11/2020 5:09 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bá Thước trước Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII(20/11/2020 4:38 CH)