Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Bá Thước

Đăng ngày 13 - 11 - 2020
100%

Xác định người có uy tín đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết vươn lên phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Bá Thước luôn quan tâm, động viên và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Phát huy vai trò Người uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế

Hiện toàn huyện có trên 200 người có uy tín là già làng, bí thư chi bộ, trưởng bản, cán bộ nghỉ hưu, người sản xuất, kinh doanh giỏi...Hàng năm, UBND huyện Bá Thước đã triển khai, chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, biểu dương, khen thưởng ghi nhận những công lao đóng góp của người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời quan tâm kịp thời  chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn. Qua đó, người có uy tín trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước thôn, bản; xây dựng làng bản, gia đình văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn...

Người uy tín ở thôn, bản trong huyện Bá Thước tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Bên cạnh đó, người có uy tín trong huyện còn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; nhiều người đã góp ý, phê bình cán bộ, đảng viên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ giám sát việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước các chính sách dân tộc. Nâng cao cảnh giác, đấu tranh trước mọi âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Đặc biệt, người uy tín ở các thôn, bản cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm 2020 đến nay, người có uy tín trên địa bàn huyện đã có trên 1.000 lượt ý kiến vận động nhân dân tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất làm đường giao thông, xây nhà văn hóathực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Nhân dân các dân tộc trong huyện đồng lòng, chung sức xây dựng nông thôn mới

Để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trên địa bàn, thời gian tới, các cấp, các ngành trong huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động, cung cấp kịp thời những thông tin liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để người có uy tín nắm vững, vận động nhân dân thực hiện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện đầy đủ chính sách của Nhà nước đối với người có uy tín; biểu dương kịp thời người có uy tín có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua ở địa phương.../.

Văn An              

 

<

Tin mới nhất

Agribank hỗ trợ 140 triệu đồng sửa chữa nhà lớp học khu Cả (Trường Mầm non xã Ban Công)(31/05/2021 4:56 CH)

Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm, tặng quà chức sắc, tăng ni nhân dịp lễ Phật đản - Phật lịch...(26/05/2021 8:57 SA)

Bá Thước: Hơn 800 người tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 1, năm 2021(13/05/2021 4:07 CH)

Bá Thước triển khai kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn huyện đợt I năm 2021(06/05/2021 3:35 CH)

Thôn Cả, xã Ban Công đón nhận danh hiệu Làng văn hóa cấp huyện giai đoạn 2019-2020(05/02/2021 3:23 CH)

Tổng kết Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa truyền thống Mường Khoòng năm 2020(12/01/2021 4:08 CH)