Các khu, điểm du lịch được cấp tỉnh công nhận trên địa bàn huyện Bá Thước

Đăng ngày 09 - 09 - 2019
100%

DANH SÁCH

 Khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện Bá Thước UBNND tỉnh Thanh Hóa

công nhận là khu, điểm du lịch cấp tỉnh.

 

 
 

 

 

 

Stt

Tên khu, điểm du lịch

Địa điểm

Quyết định công nhận

Ghi chú

I. KHU DU LỊCH

1

Khu du lịch Pù Luông

Các xã: Thành Lâm, Thành Sơn, Cổ Lũng, Lũng Cao

Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

II. ĐIỂM DU LỊCH

1

Điểm du lịch bản Đôn

Xã Thành Lâm

QĐ số 5210/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

2

Điểm du lịch bản Kho Mường

Xã Thành Sơn

QĐ số 5211/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

3

Điểm du lịch bản Hiêu

Xã Cổ Lũng

QĐ số 5213/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Điểm du lịch bản Hiêu, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước(23/09/2019 5:20 CH)

  Điểm du lịch bản Kho Mường, xã Thành Sơn, huyện Bá Thước(23/09/2019 9:01 SA)

  Điểm du lịch Bản Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước(09/09/2019 5:26 CH)

  Các khu, điểm du lịch được cấp tỉnh công nhận trên địa bàn huyện Bá Thước(09/09/2019 4:42 CH)

  8 tháng đầu năm Bá Thước đón hơn 31.500 lượt khách du lịch(06/09/2019 3:39 CH)

  Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
  170 người đã bình chọn
  °
  2955 người đang online