Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Xã Ban Công tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019

Đăng ngày 08 - 08 - 2019
100%

Mới đây, xã Ban Công tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019. Đến dự có đồng chí Trương Văn Lịch - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Bùi Minh Hiền - Ủy viên Ban TVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện các đồng chí trong Ban TVHU, Thường trực HĐND, UBMTTQ huyện.

toàn cảnh ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã Ban Công

Trong thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở xã Ban Công được phát động mạnh mẽ, sâu rộng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Phong trào đã khơi dậy được sức mạnh tiềm lực của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công an, các ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Ban Công luôn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước;  tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Từ đó, ý thức cảnh giác tội phạm và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm của người dân trên địa bàn xã được nâng cao. Quần chúng đã cung cấp cho Công an nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

các đại biểu tham dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Tại ngày hội, các đoàn thể chính trị xã hội xã đã tham luận nhiều biện pháp tích cực trong công tác phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Công an huyện cần tập trung  tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ Quốc”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”. Đổi mới nội dung, biện pháp công tác vận động quần chúng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các địa phương, các lực lượng vũ trang trong huyện xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành đoàn thể xã Ban Công cần nhận thức đầy đủ công tác đảm bảo ANTT đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và vai trò của quần chúng nhân dân trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT; tăng cường  tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; vận động nhân dân trong xã tích cực thamgia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự cơ sở. Kịp thời khen thưởng những điển hình tiên tiến. Lực lượng Công an cần phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chủ động phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”./.

Thế Anh

<

Tin mới nhất