Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đăng ngày 29 - 08 - 2018
100%

Sáng 6/7/2018, Huyện ủy Bá Thước tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dưới sự chủ trì của các đồng Trương Văn Lịch - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Văn Lưỡng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, kinh tế của huyện tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; kết cấu hạ tầng được nâng lên; một số ngành, lĩnh vực đạt cao so với chỉ tiêu kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 15,6%. Thu nhập bình quân đầu người  năm 2017 đạt 19,2 triệu đồng/năm, đạt 64% so với mục tiêu đại hội. Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp, thủy sản bình quân hàng năm là 12,6%, thấp hơn 1,2% so với mục tiêu đại hội; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 18,1%, vượi 0,5% chỉ tiêu đại hội. Dịch vụ, thương mại, du lịch có bước phát triển vượt bậc, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ 17,6%, tăng 0,2% mục tiêu đại hội; tổng huy động vốn cho đầu tư phát triển năm 2017 đạt 1.015 tỷ đồng, vượt 1,5% kế hoạch; công tác phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh; quản lý tài nguyên, môi trường được quan tâm. Các hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng - An ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội đảm bảo...Việc triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm về “Phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với chương trình xây dựng NTM để giảm nghèo nhanh, bền vững” và chương trình “Phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trên địa bàn” được tập trung chỉ đạo và đạt nhiều kết quả thiết thực. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên, trong nửa nhiệm kỳ đã kết nạp được 556 đảng viên đạt trên 54% KH; Công tác quản lý, điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã làm rõ những vấn đề mà các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung triển khai thực hiện các giải pháp: Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh xây dựng NTM, quy hoạch phát triển du lịch; làm tốt công tác dồn điền, đổi thửa;  thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết 03, 04 của Ban Thường vụ Huyện ủy; đẩy nhanh việc đầu tư, thi công các công trình dự án trên địa bàn; làm tốt công tác phòng chống thiên tai và TKCN; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt công tác giảm nghèo; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Văn Lịch - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nêu lên nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối nhiệm kỳ đó là: Các ngành, các địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch cho phù hợp với điều kiện, thực tế; Tập trung chỉ đạo nông nghiệp phát triển toàn diện gắn với XDNTM. Đẩy nhanh tiến độ dồn điền đổi thửa đất SXNN;  phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách; quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Củng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Ngay sau Hội nghị này, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, phát huy tinh thần đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra../.

Thực hiện: Thế Anh

<

Tin mới nhất

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ(23/02/2021 2:44 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2021(27/01/2021 8:41 CH)

Kỳ họp HĐND huyện bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.(13/10/2020 5:14 CH)

Cụm Long Vân giao ban XDCS&THQCDC quý III(13/10/2020 4:54 CH)

HĐND huyện bầu bổ sung chức danh Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân (16/08/2020 9:50 SA)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thành Lâm lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025(18/06/2020 12:12 CH)