Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Bá Thước học tập trực tuyến về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày 14 - 03 - 2018
100%

Sáng 13/3, Huyện Bá Thước tổ chức học tập trực tuyến chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Lưỡng – PBT thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện.

            Việc triển khai học tập trực tuyến các nội dung chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các đảng bộ, chi bộ trong huyện thực hiện nghiêm túc, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Bá Thước theo dõi học tập. Qua đó khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu có phong cách, tác phong làm việc theo Bác, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống giản dị, trong sáng, gắn bó mật thiết với nhân dân. tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

            Sau hội nghị này, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bá Thước tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các nội dung quan trọng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân học tập và làm theo. Qua đó, đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng bộ, của các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện; góp phần xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.  

Thực hiện: Văn An, Đài Truyền thanh Bá Thước.

 

<

Tin mới nhất

Kỳ họp HĐND huyện bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.(13/10/2020 5:14 CH)

Cụm Long Vân giao ban XDCS&THQCDC quý III(13/10/2020 4:54 CH)

HĐND huyện bầu bổ sung chức danh Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân (16/08/2020 9:50 SA)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thành Lâm lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025(18/06/2020 12:12 CH)

Đại hội đảng viên Đảng bộ xã Thành Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025(18/06/2020 12:00 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Sáu tại huyện Bá Thước(29/08/2018 8:49 SA)