Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Chi cục thuế Bá Thước Hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Đăng ngày 08 - 01 - 2014
100%

Sáng 6/1/2014, Chi cục thuế huyện Bá Thước tổ chức hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách nhà nước năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Dự hội nghị có đồng chí Trương Văn Lịch, PBT TT HU; đ/c Lê Văn Cường, PCT TT HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, PCT UBND huyện; đồng chí Hồ Xuân Hải, Phó Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa.

 

Năm 2013, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Sự lãnh đạo trực tiếp của Cục thuế Thanh Hóa, sự phối hợp của các phòng ban ngành chức năng cấp huyện, cùng với sự nộ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức; Chi cục thuế huyện đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Tổng số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện 17.186.000.000 đồng, đạt 130,6% KH, tăng 30 % so KH. Trong đó có 6 khoản thu vượt dự toán kế hoạch như: Thuế Công thương nghiệp ngoài Quốc doanh; Thuế đất; Trước bạ; Phí, lệ phí; Thuế thu nhập cá nhân; Tiền sử dụng đất... Công tác cải cách, hiện đại hóa ngành thuế, công tác tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng với yêu cầu của ngành. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác thu ngân sách trong năm qua vẫn tồn tại nhiều hạn chế như việc đánh giá, tình hình dự báo khả năng thu ở một số địa bàn còn thấp; việc phối hợp giữa các cấp, các ngành để triển khai công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện chưa chặt chẽ; công tác tuyên truyền về quản lý thuế và các chính sách thuế chưa thường xuyên...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Hải, Phó Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, PCT UBND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2013 của Chi cụ thuế Bá Thước. Để công tác thu ngân sách nhà nước năm 2014 đạt kết quả cao, các đồng chí đề nghị: Chi cục thuế Bá Thước bám sát vào nhiệm vụ năm 2014 mà nghị quyết HĐND đề ra, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chuyên môn của ngành thuế; tuyên truyền cải cách chính sách thuế; tăng cường kiểm tra, giám sát kê khai thuế, kiên quyết xử lý nghiêm những đơn vị chây ỳ, trốn thuế; phối hợp với Kho bạc nhà nước, các ngành tổ chức thực hiện tốt công tác thu thuế; quản lý tốt công tác nợ đọng thuế; phối hợp với thanh tra huyện, các ban ngành chức năng kiểm tra rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện đối với việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa thủ tục hành chính, chính sách 1 cửa, ứng dụng CNTT trong công tác thu thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm của đội ngũ cán bộ CNVC ngành thuế; khắc phục những khó khăn phát huy những ưu điểm trong những năm qua để triển khai thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước; các xã, thị trấn căn cứ vào chỉ tiêu phấn đấu thu từ đầu năm, nhằm hoàn thành tốt công tác thu thuế  năm 2014 đạt kết quả./.

 

                                                                                                                            Thực hiện: Thế Anh

 

<

Tin mới nhất

Thường trực Huyện ủy Bá Thước: Làm việc về công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện(10/06/2021 3:27 CH)

Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2019(29/06/2020 10:55 SA)

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm năm 2018(26/01/2018 7:47 SA)

Hội nghị Tổng kết công tác thu – chi ngân sách năm 2017(15/01/2018 8:54 SA)

Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trao tặng 171 bò giống cho người nghèo đợt 2 năm 2017(02/01/2018 9:05 SA)

Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel trao tặng 230 con bò giống cho người nghèo(26/11/2017 3:50 CH)