Chương trình lịch họp và công tác tháng 12 năm 2013

Đăng ngày 29 - 11 - 2013
100%

                                                         


 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BÁ TH­­­­­­­­­­­ƯỚC

+


   Số: 1869/CTr-UBND

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                        Bá Th­­­­­­­­­­­ước, ngày 28 tháng 11 năm 2013

 

 

 


CH­­­­­­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH

 

 

CÔNG TÁC VÀ LỊCH HỌP THÁNG  12  NĂM 2013.

  

 

 


 

 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12:

 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết TW4; triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của trung ương và của tỉnh, các chủ trương chính sách của nhà nước.  Đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

3. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch. Triển khai và hoàn thành chỉ tiêu tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2013. Chuẩn bị tốt việc phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm. Ra quân làm thuỷ lợi mùa khô. Chuẩn bị và triển khai phương án sản xuất vụ chiêm xuân năm 2013 - 2014. Tập chung chỉ đạo bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Xây dựng phương án trồng rừng và trồng cây phấn tán năm 2014.

4. Tăng cường các biện pháp chống thất thu, tăng thu ngân sách trên địa bàn; Tăng cường các biện pháp quản lý thị trường, ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, xử phạt nghiêm minh trường hợp vi phạm. Đặc biệt việc cung ứng giống và vật tư nông nghiệp.

5. Tiếp tục chương trình hành động thực hiện luật phòng chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quản lý tài nguyên thiên nhiên; chỉ đạo giải quyết dứt điểm sai phạm trong việc khai thác cát, sỏi trên sông Mã, xử lý vi phạm đất nông nghiệp tại các xã trên địa bàn huyện. Tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ cho nhân dân.

6. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ. Tổ chức nghiệm thu các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tập trung GPMB công trình thủy điện Bá Thước 1, 2, dự án nâng cấp quốc lộ 217 và các công trình khác trên địa bàn huyện.

7. Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 trên địa bàn huyện.

8. Tập trung giải quyết tranh chấp địa giới 364 giữa huyện Bá Thước với huyện Cẩm Thủy, Lang Chánh và giữa các xã trên địa bàn huyện.

9. Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Chỉ đạo và tổ chức thẩm định thôn Tôm xã Ban Công  đạt thôn kiểu mẫu nông thôn mới.

10. Tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện. Tăng cường kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Rà soát và cấp thẻ BHYT năm 2014 cho nhân dân.

 

11. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường các biện pháp bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Thực hiện tốt kế hoạch tuyển quân đợt 1 năm 2014. Tổ chức tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014.

 

13. Các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND 23 xã, thị trấn tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2013 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013 theo Nghị quyết HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Hoàn thành công tác tổng kết đánh giá xếp loại cán bộ công chức năm 2013.

 

II. LỊCH HỌP THÁNG 12:

 

 

 

 

 

Tuần 1.  Từ ngày 01 –  08/12/2013:

 

Đ/c Nguyễn Bá Thứ - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện tiếp dân thứ ba ngày 03/12/2013.

Ngày 4/12/2013: Hội nghị thường kỳ tháng 12 năm 2013 UBND huyện. Nội dung thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Từ ngày 3 đến 26/12/2013: Mở các lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4. Ban chỉ huy quân sự huyện chuẩn bị nội dung.

Ngày 5/12/2013: Đại biểu Quốc hội khoá XIII tiếp xúc cử tri tại xã Lương Trung .

 

Tuần 2.  Từ ngày 09 – 15/12/2013:

 

Đ/c Lê Đức Thuận –  Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp dân thứ tư, ngày 11/12/2013.

Ngày 10/12/2013. Kiểm tra đánh giá thôn Tôm xã Ban Công đạt thôn kiểu mẫu Nông thôn mới. Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung.

 

Tuần 3: Từ  ngày 16 - 22/12/2013:

 

Đ/c Lê Văn Cường – PCT HĐND huyện tiếp công dân thứ năm, ngày 19/12/2013.

Ngày 17/12/2013. Hội nghị giao ban công tác Tài nguyên và Môi trường.

 

Tuần 4: Từ ngày 23 - 29/12/2013:

 

Đ/c Nguyễn Văn Quy – Chủ tịch UBND huyện tiếp dân thứ tư, ngày 25/12/2013.

- Từ ngày 23 đến 24/12/2013. Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ngày 26/12/2013: Tổng kết Quốc phòng – An ninh năm 2013. Công an huyện phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị nội dung.

 

Tuần 5: Ngày 30 - 31/12/2013:

 

* Lư­­­­­­­­­­u ý: Các đơn vị có ch­­­­­­­­­­ương trình hội nghị đấu mối với Văn phòng HĐND & UBND để ra giấy mời họp, chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức./.

 

 

   Nơinhận:                                                                                   

- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện (Báo cáo);

 

- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện;                                           

 

- Các phòng,  ban,  ngành,  Đoàn thể;                                                               

- UBND 23 xã, thị trấn;

- VP các BQL dự án;

- L­­­­­­­­­­­ưu VT ( T. 100 bản).

 

 

TL. CHỦ TỊCH

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

      Nguyễn Tuấn Tưởng

 

<

Tin mới nhất

Chương trình lịch họp và công tác tháng 12 năm 2013(29/11/2013 10:34 SA)

Chương trình công tác tháng 10 năm 2013(01/10/2013 10:33 SA)

Chương trình công tác tháng 9 năm 2013(26/08/2013 10:33 SA)

Chương trình công tác UBND huyện Bá Thước năm 2013(02/02/2013 10:33 SA)

Quyết định ban hành Chương trình công tác UBND huyện Bá Thước năm 2013(02/02/2013 10:33 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
170 người đã bình chọn
°
2532 người đang online