Chương trình công tác UBND huyện Bá Thước năm 2013

Đăng ngày 02 - 02 - 2013
100%

  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch UBND huyện)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ban hành chương trình công tác năm 2013

VP HĐND

&UBND

Các phòng, ban, ngành

UBND huyện

Quyết

định

 

 

2

Kế hoạch đảm bảo ANCT, trật tự ATXH và ATGT

Công an

Các ngành

BTV Huyện uỷ

Kế hoạch

 

 

3

Kế hoạch bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013

Công an

Các ngành

BTV Huyện uỷ

Kế hoạch

 

 

4

Phương án tổ chức VHVN– TDTT mừng Đảng, mừng xuân mới năm 2013

Phòng VTTT

Các ngành

BTV Huyện uỷ

Kế hoạch

 

 

5

Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây

Phòng NN & PTNT

Các ngành

BTV Huyện uỷ

Kế hoạch

 

 

6

Giao ban chương trình XĐ NTM

Phòng NN & PTNT

VP, Ban CĐNTM

BTV Huyện uỷ

Báo cáo

 

 

7

Thông qua kế hoạch thăm hỏi, tặng quà  chúc Tết Quý Tỵ  năm 2013

Phòng LĐTB& XH

Các Phòng, ban UBND

BTV Huyện uỷ

Kế hoạch

 

 

8

Triển khai nhiệm vụ QS - QP năm 2013 và Kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng.

Ban chỉ huy QS huyện

Các ngành

BTV Huyện uỷ

Kế hoạch

 

 

9

Triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khoá XX

VPHĐND

&UBND

Các phòng, ban, ngành

UBND huyện

Kết luận

 

 

10

Tổng kết công tác tư pháp và công tác tuyên truyền PBGDPL năm 2012

Phòng Tư pháp

VP UBND, HĐPBGDPL

UBND huyện

Báo cáo

 

 

11

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL và TGPL

Phòng Tư pháp

VPHĐND & UBND

UBND huyện

Kế hoạch

 

 

12

Lập Phương án cắm các biển báo các tuyến đường huyện

Phòng Công thương

Các phòng, ban

UBND huyện

Phương án

 

 

13

Tham mưu cho UBND huyện giao dự toán ngân sách năm 2013

Phòng

TC-KH

Các phòng,ban

UBND huyện

Quyết định

 

 

14

Tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân Quý Tỵ

TT

Văn hóa

Các phòng,ban

UBND huyện

Kế hoạch

 

 

15

Tổng kết công tác XDCS thực hiện QCDC năm 2012, phương hướng 2013

BCHQS, Ban DV

Các phòng ban

UBND huyện

Báo cáo

 

 

16

Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2013

Ban CHQS

VPHĐND

&UBND

Đảng ủy QS

Kế hoạch

 

 

17

Tham mưu cho cấp ủy chính quyền ban hành chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP năm 2013.

Ban CHQS

VP huyện ủy, VP UBND

BTV Huyện ủy

Chỉ thị

 

 

18

Chỉ đạo kiểm tra VSATTP

Phòng Y Tế

Các đơn vị Y Tế

UBND huyện

Công văn

 

 

19

Thống kê đất hiện trạng sử dụng đất năm 2013

Phòng TN&MT

UBND 23 xã thị trấn

UBND huyện

Báo cáo

 

 

20

Thẩm định hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, đất ở , đất NN

Phòng TN&MT

CC Thuế, UBND các xã

UBND huyện

Phương án

 

 

21

Tổng kết năm 2013 khối Văn - xã

VPHĐND& UBND

Các phòng ban khối VX

UBND huyện

Báo cáo

 

 

22

Hội nghị điều hành thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khoá XX

VPHĐND& UBND

    Các

phòng, ban

UBND huyện

Báo cáo

 

 

23

Hội nghị sơ kết Học kỳ I ngành giáo dục

Phòng

GD & ĐT

Các

phòng, ban

UBND huyện

Báo cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Triển khai công tác tuyên truyền đưa LĐ đi XK, đào tạo nghề giải quyết việc làm.

Phòng LĐ-TB&XH

Các phòng,ban

BTV Huyện ủy

Kết luận

 

 

25

- KH Gặp mặt đầu xuân các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

- Kế hoạch gặp mặt đầu xuân các Sinh viên đại học trong huyện

TC-KH

VP HĐND&UBND

BTV Huyện ủy

Kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

Quý

Tháng

Số

TT

Nội dung chương trình

công tác

Cơ quan

chuẩn bị

Cơ quan

phối hợp

Cấp

quyết định

Thể loại văn bản

Ghi chú

I

2

1

Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý Tỵ năm 2013

VPHĐND& UBND

Các phòng, ban, ngành

BTV Huyện ủy

Báo cáo

 

2

Tổ chức phát động Tết trồng cây

Phòng NN

&PTNT

Các phòng, ban, ngành

UBND huyện

Kế hoạch

 

3

Tặng quà chúc tết, đón tết Quý tỵ 2013

Phòng LĐ-TB&XH

Các phòng, ban, ngành

UBND huyện

Kế hoạch

 

4

- Phương án trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán vụ xuân 2013

- Thẩm định phương án PCCR

Phòng NN & PTNT

Kiểm lâm, Bảo tồn, BQL dư án

UBND huyện

-Phương án

-Báo cáo QĐ

 

5

Thẩm định quyết toán NS năm 2012 cho các xã, đơn vị DT huyện

Phòng TC-KH

Các xã; đơn vị DT

UBND huyện

Biên bản

 

6

Tổ chức giải việt dã toàn huyện

Trung tâm VHTT

Các phòng ban, các xã

UBND huyện

Quyết định

 

7

Tổ chức tập huấn cán bộ cơ sở năm 2013

Ban CHQS

VPHĐND

& UBND

Ban CHQS

Kế hoạch

 

8

Kế hoạch chuẩn Quốc gia về Y Tế năm 2013

Phòng

Y Tế

Bệnh viện, TTYT huyện

BTV Huyện ủy

Kế hoạch

 

9

Tổ chức các hoạt động ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

Phòng

Y Tế

Các đơn vị Y Tế

UBND huyện

Kế hoạch

 

10

Thanh kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản tại sông Mã

Phòng TN&MT

Tổ công tác

UBND huyện

Kế hoạch

 

11

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng

Phòng Nội vụ

VPHĐND

& UBND

UBND huyện

Kế hoạch

 

12

Triển khai Lao động đi làm việc trong nước

Lao động - TBXH

Các phòng, ban, đơn vị

UBND huyện

Kế hoạch

 

13

Tổng kết công tác thi đua năm 2012, triển khai thi đua năm 2013

Phòng

Nội vụ

Các phòng, ban, đơn vị

UBND huyện

Báo cáo

 

14

Tổng kết công tác dân tộc năm 2012

Phòng

Dân tộc

Các phòng, ban, đơn vị

UBND huyện

Báo cáo

 

15

Lập hồ sơ trình chủ tịch ra QĐ cưỡng chế các đối tượng nghiện ma túy đi trại 05-06.

Phòng LĐ-TB&XH

Công An huyện

UBND huyện

Quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý

Tháng

Số

TT

Nội dung chương trình

công tác

Cơ quan

chuẩn bị

Cơ quan

phối hợp

Cấp

quyết định

Thể loại văn bản

Ghi chú

I

3

1

Báo cáo tình hình KT-XH Quý I, nhiệm vụ trọng tâm  Quý II  năm 2013

VPHĐND&UBND

Các phòng, ban, ngành

UBND huyện

Báo

cáo

 

2

Triển khai phương án tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2013

Phòng NN & PTNT

Trạm thú Y

UBND huyện

Phương án

 

3

Giao ban chương trình XĐ NTM

Phòng NN

&PTNT

VP, Ban CĐNTM

BTV Huyện ủy

Báo cáo

 

4

Tổng kết công tác PC bão lụt và TKCN năm 2013, KH PCBL&TKCN năm 2014

Phòng NN

&PTNT

BCĐ PCBL

UBND huyện

Báo cáo

 

5

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác quản lý xây dựng các công trình CSHT thuộc các ban QL trên địa bàn

Phòng Công thương

Các phòng, ban

Chủ tịch UBND huyện

Quyết định

 

6

Kiểm tra các cơ sở hành nghề Y Tế

Phòng Y tế

Các cơ sở Y, Dược tư nhân

UBND huyện

Kế hoạch

 

7

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua đột kích trong huấn luyện các lực LLVT

Ban CH Quân sự

Các phòng, ban

UBND huyện

Kế hoạch

 

8

Giao ban chương trình 30a

Lap động - TBXH

Các phòng, ban

UBND huyện

Báo cáo

 

9

Triển khai thu nợ các quỹ tín dụng SCO

Phòng

TC - KH

Các ngành

UBND huyện

Kế hoạch

 

10

XD quy chế hoạt động của khuyến nông viên cơ sở theo chương trình 30a

Trạm khuyến nông

Các phòng ban có liên quan

UBND huyện

Quy chế

 

 

 

 

Quý

Tháng

Số

TT

Nội dung chương trình

công tác

Cơ quan

chuẩn bị

Cơ quan

phối hợp

Cấp

quyết định

Thể loại văn bản

Ghi chú

 

 

 

II

 

 

    4

1

Chỉ thị xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS và thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT

Phòng GD&ĐT

Các ngành, các xã.

UBND huyện.

Chỉ thị

 

2

Đề án xây dựng đô thị Cành Nàng, Đồng Tâm , Điền Lư.

P. Công Thương

Các phòng ban ngành

BTV Huyện ủy

   Đề án

 

3

Giao ban công tác Tư pháp quý I

Phòng Tư pháp

VPHĐND&UBND

UBND huyện

Báo cáo

 

4

Bảo vệ quyết toán năm 2012

Phòng TC-KH

Các phòng có liên quan

Sở Tài chính

Biên bản

 

5

Tổ chức huấn luyện DQTV năm 2013

Ban CHQS

VP Huyện ủy, VP UBND

Ban CHQS

Kế hoạch

 

6

Ban hành chỉ thị về việc VSATTP

Phòng Y Tế

Các ban ngành

UBND huyện

Chỉ thị

 

7

Thẩm định hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận QSD đát, đất ở, đất LN

Phòng TNMT

Chi cục thuế, UBND các xã

UBND huyện

Phương án

 

8

Lập quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012 - 2017

Phòng NN&PTNT

Các ban ngành

UBND huyện

Quy hoạch

 

9

Kế hoạch tổ chức 40 năm thành lập ngành Kiểm Lâm

Hạt Kiểm Lâm

VP HĐND&

UBND

UBND huyện

Kế hoạch

 

10

Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ năm 2013

Ban CHQS huyện

Các phòng ban ngành

UBND huyện

Kế hoạch

 

 

Quý

Tháng

Số

TT

Nội dung chương trình

công tác

Cơ quan

chuẩn bị

Cơ quan

phối hợp

Cấp

quyết định

Thể loại văn bản

Ghi chú

 

 

 

Quý

Tháng

Số

TT

Nội dung chương trình

công tác

Cơ quan

chuẩn bị

Cơ quan

phối hợp

Cấp

quyết định

Thể loại văn bản

Ghi chú

II

6

1

Sơ kết  6 tháng đầu năm các nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN.

VPHĐND & UBND

Các ngành

UBND huyện

Kết luận

 

2

Tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND

VPHĐND & UBND

Các ban

TTr HĐND

Thông báo

 

3

- Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư 6 tháng năm 2013

- Báo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng năm 2013

Phòng TC-KH

Các BQLDA; Chi cục thuế, kho bạc

UBND huyện

Báo cáo

 

4

Kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cho  khai giảng năm học mới năm học 2013 - 2014

Phòng

GD & ĐT

Các ngành

UBND huyện

Kế hoạch

 

5

Sơ kết công tác SX NN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Phòng NN

&PTNT

VPHĐND & UBND

UBND huyện

Báo cáo

 

6

Kiểm tra sử lý các văn bản QPPL các cơ quan 23 xã thị trấn

Phòng

Tư pháp

VPHĐND & UBND

UBND huyện

Quyết định

 

7

Tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2013

Ban CHQS

VP huyện ủy, VP UBND

UBND huyện

Kế hoạch

 

8

Tổ chức sơ tuyển và khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2013

Ban CHQS

Bệnh viện

Hội đồng NVQS

Kế hoạch

 

9

Giao ban chương trình 30a

Lap động - TBXH

Các phòng, ban

UBND huyện

Báo cáo

 

10

 

Hoàn thành Dự án nâng cấp đền thờ danh nhân Hà Công Thái

Phòng Văn hóa

Các phòng ban UBND

UBND huyện

Dự án

 

11

Tổ chức tập huấn cho khuyến nông viên, cho cán bộ thôn bản cộng đồng dân cư

Phòng nội vụ

VPHĐND & UBND

UBND huyện

Kế hoạch

 

13

Kế hoạch thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách ngày 27/7

Phòng LĐ-TB&XH

Các phòng, ban

UBND huyện

Kế hoạch

 

14

Tổ chức tập huấn cán bộ cơ sở năm 2013

Ban CHQS

VPHĐND&UBND

UBND huyện

Kế hoạch

 

15

Sơ kết 6 tháng khối văn xã

VPHĐND & UBND

Các phòng ban

UBND huyện

Báo cáo

 

16

Triển khai thực hiện chương trình quản lý tài sản cho các đơn vị dự toán

Phòng

TC - KH

Các đơn vị dự toán

UBND huyện

Kế hoạch

 

17

Đánh giá phân loại Cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục

Phòng

GD & ĐT

Nội vụ, các trường học

UBND huyện

Kế hoạch

 

18

Diễn tập phòng thủ năm 2013

Ban CHQS huyện

Các phòng ban ngành

BTV Huyện ủy

Kế hoạch

 

19

Xây dựng tôn tạo các di tích lịch sử danh lam thắng cảnh.

Phòng VH

TT VH

BTV Huyện ủy

Kết luận

 

 

 

Quý

Tháng

Số

TT

Nội dung chương trình

công tác

Cơ quan

chuẩn bị

Cơ quan

phối hợp

Cấp

quyết định

Thể loại văn bản

 

Ghi chú

 

III

 

7

1

Thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách; Viếng nghĩa trang liệt sỹ

Phòng

LĐ-TBXH

Các phòng, ban, ngành

BTV Huyện uỷ

Kế hoạch

 

2

Giao ban chương trình xây dựng nông thôn mới

Phòng NN

&PTNT

VP, BCĐ XDNTM

BTV Huyện uỷ

Báo cáo

 

3

Giao ban Công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

Phòng Tư pháp

VPHĐND&UBND

UBND huyện

Báo cáo

 

4

Tham mưu cho UBND huyện trình HĐND phê chuẩn quyết toán NS năm 2012

Phòng TC-KH

Chi cục thuế, kho bạc

HĐND huyện

Nghị Quyết

 

5

Hội nghị điều hành thực hiện NGhị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XX

VPHĐND &UBND

Các phòng, ban, ngành

UBND huyện

Báo cáo

 

6

Tổ chức báo động kiểm tra, huấn luyện lực lượng DBĐV năm 2013

Ban CHQS

VPHĐND&UBND

Chủ tịch UBND

Kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

Quý

Tháng

Số

TT

Nội dung chương trình

công tác

Cơ quan

chuẩn bị

Cơ quan

phối hợp

Cấp

quyết định

Thể loại văn bản

Ghi chú

III

8

1

Kế hoạch khai giảng năm học mới 2013

- 2014

Phòng GD&ĐT

Các ngành

UBND huyện

Kết luận

 

2

Triển khai phương án vụ Đông 2013

- 2014

Phòng NN

&PTNT

VP HĐND &UBND

UBND huyện

Phương án

 

3

Triển khai các văn bản luật mới ban hành cho cán bộ chủ chốt toàn huyện

Phòng

Tư pháp

VP UBND, HĐ PBGDPL

UBND huyện

Các văn bản pháp luật

 

4

Lập quy hoạch xây dựng huyện Bá Thước

Ban QL CCTCSHT

Phòng công thương

Chủ tịch UBND

Quy hoạch

 

5

Xây dựng dự toán ngân sách năm 2013

Phòng

 TC -KH

Các đơn vị dự toán

BTV Huyện ủy

Dự toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý

Tháng

Số

TT

Nội dung chương trình

công tác

Cơ quan

chuẩn bị

Cơ quan

phối hợp

Cấp

quyết định

Thể loại văn bản

Ghi chú

 

III

 

9

1

 Khai giảng năm học 2013 - 2014

Phòng

GD & ĐT

Các ngành

UBND huyện

Kế hoạch

 

2

Triển khai phương án tiêm phòng GSGC đợt 2 năm 2013

Phòng NN &PTNT

Trạm Thú y

UBND huyện

Kế hoạch

 

3

Phương án trồng rừng tập trung trồng cây phân tán vụ thụ 2013.

Phòng NN

&PTNT

Hạt KL, Bảo tồn Pù Luông

UBND huyện

Phương án

 

4

Xây dựng kế hoạch KT-XH năm 2014

Phòng TC-KH

Các phòng, ban

UBND huyện

Kế hoạch

 

5

Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2013

Ban CHQS

VPHĐND &UBND

Hội đồng NVQS

Kế hoạch

 

6

Sơ kết 9 tháng khối Văn xã

VPHĐND &UBND

Các phòng, ban

UBND huyện

Báo cáo

 

7

Giao ban chương trình 30a

Lap động - TBXH

Các phòng, ban

UBND huyện

Báo cáo

 

8

Đề nghị xếp hạng di tích Hang Làng Tráng, nâng cấp di tích mái đá điều Hạ Trung thành di tích cấp quốc gia

Phòng VHTT

Các phòng

UBND tỉnh

Tờ trình

 

 

 

Quý IV

Tháng

Số

TT

Nội dung chương trình

công tác

Cơ quan

chuẩn bị

Cơ quan

phối hợp

Cấp

quyết định

Thể loại văn bản

Ghi chú

 

 

 

 

Quý

Tháng

Số

TT

Nội dung chương trình

công tác

Cơ quan

chuẩn bị

Cơ quan

phối hợp

Cấp

quyết định

Thể loại văn bản

Ghi chú

IV

  11

1

Xây dựng chương trình công tác năm 2014

VPHĐND &UBND

Các ngành,

các xã, TT

UBND huyện

Quyết định

 

  2

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7

VPHĐND &UBND

Các ban ngành

TTr HĐND

Thông báo

 

3

Kế hoạch CCHC năm 2014

Phòng Nọi vụ

VPHĐND &UBND

UBND huyện

Kế hoạch

 

4

 

Triển khai phương án SX vụ chiêm xuân 2014.

Phòng NN

&PTNT

VPHĐND &UBND

UBND huyện

Kế hoạch,

 

5

Bảo vệ dự toán NS năm 2014

Phòng TC-KH

Các phòng có liên quan

Sở Tài chính

Biên bản

 

6

Tổng kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2013

Công an huyện

Các ban, ngành, đoàn thể

UBND huyện

Báo cáo

 

7

Xây dựng kế hoạch tham mưu tổ chức lễ hội Mường khô lần thứ 2 năm 2014

Phòng VHTT

Các phòng, ban

UBND huyện

Kế hoạch

 

8

Kế hoạch công tác nội vụ 2014 

Phòng Nội vụ

Các phòng ban

UBND huyện

Kế hoạch

 

9

Quy hoạch mở rộng thị trấn Cành Nàng

Phòng công thương

Các phòng, ban

Chủ tịch UBND

Quyết định

 

10

Điều tra hộ nghèo năm 2013

Phòng LĐ-TBXH

Các phòng, ban, ngành, đơn vị

UBND huyện

Kế hoạch

 

11

Kiểm tra chất lượng các làng, đơn vị, cơ quan văn hoá

Phòng VHTT

Các phòng, ban, đơn vị

UBND huyện

Kế hoạch

 

12

Kiểm tra chất lượng các dịch vụ văn hoá

Phòng VHTT

Các phòng, ban, đơn vị

UBND huyện

Kế hoạch

 

13

Kế hoạch ra quân làm thuỷ lợi mùa khô

Phòng NN

&PTNT

Các ban, ngành, đoàn thể

UBND huyện

Kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý

Tháng

Số

TT

Nội dung chương trình

công tác

Cơ quan

chuẩn bị

Cơ quan

phối hợp

Cấp

quyết định

Thể loại văn bản

Ghi chú

IV

12

1

Tổng kết công tác năm 2013, chương trình công tác 2014.

VPHĐND &UBND

Các phòng ban ngành

UBND huyện

Kế hoạch

 

2

Tổng kết công tác QP – AN  năm 2013.

 

Công an huyện.

Các phòng ban ngành

UBND huyện

Báo cáo

 

3

Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XX

 

VPHĐND &UBND

Các ngành

HĐND huyện

Kế hoạch

 

4

Tổng kết năm công tác SX Nông - lâm nghiệp

Phòng NN

&PTNT

VPHĐND &UBND

UBND huyện

Báo cáo

 

5

Tổng kết công tác tư pháp năm 2013

Phòng

Tư pháp

VP, HĐ PBGDPL

UBND huyện

Báo cáo

 

6

Tham mưu cho UBND huyện phân bổ DT ngân sách năm 2014 trình HĐND huyện phê chuẩn

Phòng TC-KH

Các đơn vị dự toán

HĐND huyện

Nghị quyết

 

7

Đánh giá phân loại Can bộ CNVC toàn huyện

Nội vụ

Các phòng, ban, đơn vị

UBND huyện

Kế hoạch

 

8

Tổng kết ngành Y Tế năm 2013

Phòng

Y tế

VPHĐND &UBND

UBND huyện

Báo cáo

 

9

Giao ban chương trình 30a

Lap động - TBXH

Các phòng, ban

UBND huyện

Báo cáo

 

 

<

Tin mới nhất

Chương trình lịch họp và công tác tháng 12 năm 2013(29/11/2013 10:34 SA)

Chương trình công tác tháng 10 năm 2013(01/10/2013 10:33 SA)

Chương trình công tác tháng 9 năm 2013(26/08/2013 10:33 SA)

Chương trình công tác UBND huyện Bá Thước năm 2013(02/02/2013 10:33 SA)

Quyết định ban hành Chương trình công tác UBND huyện Bá Thước năm 2013(02/02/2013 10:33 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
132 người đã bình chọn
420 người đang online