Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 9

Sáng 22/9, UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023; dưới sự chủ trì của đồng chí Ngọ Đình Hải, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh phiên họp

Đánh giá báo cáo tại phiên họp cho biết, trong 9 tháng qua, UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, toàn huyện gieo trồng trên 15.000 ha vượt 1,3% KH năm, tổng sản lượng lương thực trên 38.000 tấn vượt 8,6% KH; thực hiện liên kết và bao tiêu sản phẩm các loại cây trồng với tổng diện tích 2344 ha. Tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp qui mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên 260 ha, đạt 68% KH năm. Sản lượng thịt hơi trên 12 nghìn tấn đạt gần 76% KH, khai thác nuôi trồng thủy sản 910 tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Trồng 126 nghìn cây phân tán, trồng rừng tập trung gần 480 ha đạt 95,5% KH năm; công tác chăm sóc bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được thực hiện tốt. Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ ước đạt 1,45 triệu USD, tăng 7,4% so cùng kỳ năm trước; doanh thu vận tải hơn 91 tỷ đồng, tăng 1,2% so cùng kỳ năm trước. Hoạt động du lịch, đã đón gần 100 nghìn lượt khách, tăng 64% so cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế hơn 13 nghìn lượt. Huyện đã huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển, với tổng vốn huy động ước đạt 1.123 tỉ đồng tăng 5,7% so cùng kỳ năm trước, đạt 90% KH năm; đồng thời, huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Các lĩnh vực: Văn hóa- Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Lao động, thương binh và Xã hội, chính sách dân tộc miền núi được tổ chức thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Ngọ Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Ngọ Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các ngành chức năng cần bám sát sự chỉ đạo của UBND huyện nêu cao vai trò, trách nhiệm, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà UBND huyện giao trong 3 tháng cuối năm. Trong đó, phối hợp làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng. Bám sát 25 chỉ tiêu của UBND huyện để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Thực hiện tốt việc triển khai các Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhất là thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư vào địa bàn huyện; kiện toàn ban chỉ đạo Văn phòng Điều phối an toàn thực phẩm; tập trung chỉ đạo công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh việc xây dựng, công nhận các sản phẩm Ôcốp; phấn đấu hoàn thành 2 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Đối với các dự án thẩm định đầu tư, phải hoàn chỉnh hồ sơ để trình hội đồng thẩm định. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia cần thực hiện chi tiết từng chương trình, như tiến độ giải ngân vốn, tiến độ thi công; chỉ đạo các xã thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng NTM. Chủ động báo cáo UBND huyện những vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ để có các giải pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả hơn./.

Sĩ Thịnh