Sơ kết giữa kỳ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2025

Sáng 31/8, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Bá Thước tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, dưới sự chủ trì của các đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo; Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ngọ Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hành, Phó Ban Dân tộc tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND; lãnh đạo các ban, phòng, ngành của huyện, 21 xã, thị trấn cùng các tập thể cá nhân được khen thưởng. 

Các đại biểu tham dự hội nghị

 Qua gần 3 năm triền khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025,  Ban Chỉ đạo huyện Bá Thước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Trong đó tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập  đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, giới thiệu những gương điển hình thoát nghèo tiêu biểu nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo của người dân.

Trongchương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2023, từ nguồn  hỗ trợ xây dựng NTM của nhà nước 433 tỉ đồng, toànhuyện còn huy động nguồn lực đóng góp của Nhân dân gần 38 tỉ đồng, đầu tư làm mới, tu sửa, nâng cấp 106km đường giao thông; 12km kênh mương, 8 công trình thủy lợi; xây dựng, hoàn chỉnh cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho các nhà trường; đến nay, toàn huyện có 45/73 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 94%; có 19/21 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP và 01 xã đạt tiêu chí ATTP nâng cao; cơ sở vật chất văn hoá của xã, thôn được đầu tư xây dựng; an sinh xã hội được thực hiện tốt. Kinh tế nông thôn trên địa bàn huyện đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng. Bộ mặt nông thôn mới của huyện có nhiều khởi sắc, bề thế, sạch đẹp, khang trang hơn. Tính đến tháng 7 năm 2023,bình quân tiêu chí xã nông thôn mới của huyện đạt 9,25 tiêu chí/xã, có 16 xã đạt dưới 15 tiêu chí, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 82 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 03 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Bá Thước đã xây dựng và ban hành các văn bản triển khai thực hiện đúng đối tượng, nội dung chính sách, tiến độ và đạt mục tiêu của chương trình đề ra; giaiđoạn 2021-2023 huyện được giao thực hiện trên 220 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 120,5 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 99,5 tỷ đồng. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyên Bá Thước đã đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2022 và năm 2023 giảm được 11,5%; hộ cận nghèo giảm trung bình hàng năm giai đoạn 2021-2023 là 8,5%.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Bá Thước đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả, với tổng số vốn thực hiện trong giai đoạn 2021-2023 trên 100 tỉ đồng. Để thực hiện các dự án, tiểu dự án, như: hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 47 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 414 hộ  ở 17 xã;  xây dựng 01 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; hỗ trợ khoán  khoanh nuôi bảo vệ rừng với diện tích trên 7.000ha. Xây dựng 12 mô hình phát triển sản xuất cộng đồng; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Bá Thước; phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; đầu tư xây dựng 71 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Sau gần 3 năm triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025, đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn huyện Bá Thước ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư nâng cấp đồng bộ, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Phạm Đình Minh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được giai đoạn 2021 - 2023. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Đình Minh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp các ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng, Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư của 3 chương trình MTQG.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tập trung toàn diện của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG trên địa bàn huyện và các xã; các cấp ủy, chính quyền các cấp huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG, trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn huyện phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các nội dung của chương trình; MTTQ huyện phát động phong trào toàn dân tích cực hưởng ứng, tình nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, ngày công…theo Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu phát triển bền vững, bên cạnh đó cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong xây dựng nông thôn mới gắn với việc phát triển du lịch, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; quan tâm phát triển kinh tế hợp tác xã, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; triển khai có hiệu quả các nội dung thuộc chương trình OCOP phấn đấu mỗi xã ít nhất có 1 sản phẩm OCOP; chủ động thực hiện tốt phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tái định cư cho các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn, phấn đấu đảm bảo môi trường cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, đưa làng quy nông thôn ngày càng văn minh, bình yên và đáng sống.

MTTQ, các đoàn thể chính trị phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ, huy động tối đa nguồn lực, nhất là nguồn lực trong Nhân dân để thực hiện các chương trình MTQG, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các dự án được ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và đạt hiệu quả cao nhất; tập trung chỉ đạo, điều hành, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện các chương trình ngay tại cơ sở; nêu cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu, tăng cường công tác phối hợp của các ban, phòng, ngành địa phương, đơn vị để xử lý dứt điểm các vướng mắc không để kéo dài; giao cơ quan thường trực các chương trình, các ngành, các địa phương tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thành các công trình, giải ngân hết vốn đầu tư cảu ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2022; hướng dẫn chỉ đạo các xã, chủ đầu tư hoàn thành thủ tục đầu tư và tổ chức khởi công các dự án đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ban Tuyên giáo huyện cùng với các ngành, các địa phương đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về việc thực hiện chương trình MTQG giai đoạn mới, đề cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng tham gia các chương trình MTQG đi vào chiều sâu.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ thực hiện các chương trình MTQG của huyện, của xã, cán bộ các cấp, các ngành từ huyện đến thôn, khu phố trong thực hiện CTMTQG; các đồng chí Ủy viên Ban TVHU, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; thành viên Ban Chỉ đạo của huyện căn cứ vào địa bàn được phân công phụ trách thường xuyên trực tiếp xuống cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ Ban Chỉ đạo các xã triển khai thực hiện các chương trình MTQG sát đúng với tình hình thực tế của địa phương; Ban Chỉ đạo thực hiện CTMTQG xã, thị trấn nghiên cứu kỹ, nhận thức sâu sắc về chủ trương, mục đích ý nghĩa, nội dung của CTMTQG để rà soát, xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện chương trình trong giai đoạn 5 năm và hàng năm; phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban phát triển thôn, Ban giám sát cộng đồng và của người dân để huy động phát huy tối đa sự tham gia của cộng đồng trong việc kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện chương trình tại cơ sở…

Các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2023

Nhân dịp này có 18 tập thể, 15 cá nhân và 2 hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2023 được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen../.

        Thế Anh