Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất và tài sản công sau sáp nhập tại huyện Bá Thước

Sáng 21-9, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với quản lý, sử dụng tài sản công sau sáp nhập các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Bá Thước, giai đoạn 2019 - 2023.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Bá Thước

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía huyện Bá Thước có các đồng chí: Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Ngọ Đình Hải, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Lò Văn Quang, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng đại diện một số phòng, ban của huyện.

Các thành viên Đoàn giám sát tại buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND huyện, giai đoạn 2019-2023, huyện đã sáp nhập xã Lâm Xa, Tân Lập vào thị trấn Cành Nàng; sáp nhập 38 thôn để thành lập 18 thôn mới tại 12 xã; sáp nhập 18 đơn vị hành chính sự nghiệp thành 8 đơn vị hành chính sự nghiệp mới. Tổng số công trình trên đất của các cơ quan, đơn vị thuộc diện sáp nhập là 115. Trong đó, số đang sử dụng 88 công trình, số không còn nhu cầu sử dụng là 27 công trình. Tổng diện tích đất của các cơ quan, đơn vị thuộc diện sáp nhập hơn 262.325m2, trong đó diện tích đất đang sử dụng là 208.050m2, diện tích đất không còn nhu cầu sử dụng là 54.275m2.

Đồng chí Ngọ Đình Hải, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện báo cáo với đoàn việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với quản lý, sử dụng tài sản công sau sáp nhập các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn huyện

Các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện đều đã lập phương án xử lý. Trong thời gian chờ quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, các cơ sở nhà, đất đã tạm thời bàn giao cho đơn vị mới quản lý, sử dụng để tránh thất thoát, lãng phí tài sản công. Hiện nay, số nhà, đất chưa được phê duyệt sắp xếp, điều chuyển là 17 cơ sở, diện tích hơn 31.571m2, tài sản gắn liền với đất là 24 công trình. Trong đó, số nhà, đất đề xuất phương án điều chuyển là 10 cơ sở; số nhà, đất đề xuất phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 7 cơ sở.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Thảo luận tại buổi giám sát, thành viên trong đoàn giám sát và các đồng chí lãnh đạo huyện Bá Thước đã chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý tài sản công dôi dư; tình trạng thừa, thiếu nhà văn hóa thôn sau sáp nhập; những bất cập trong thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá, đấu thầu; tình trạng lãng phí, xuống cấp cơ sở vật chất dôi dư; vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý và sử dụng...

Đồng chí Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh: Qua kiểm tra thực tế cho thấy, công tác quản lý đất công, công tác bảo vệ, sử dụng tài sản công của huyện Bá Thước tương đối tốt, hạn chế được tình trạng hư hỏng, xuống cấp các công trình. Công tác phối hợp giữa cấp uỷ, chính quyền huyện với các sở, ngành liên quan trong quản lý đất công, tài sản công được thực hiện chặt chẽ, kịp thời và thống nhất.

Để nâng cao hiệu quả quản lý đất công và quản lý, sử dụng tài sản công tốt hơn nữa, đồng chí đề nghị huyện cần khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan trình UBND tỉnh phương án mới để UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, làm căn cứ triển khai thực hiện trong thời gian tới; chủ động, linh hoạt trong việc xử lý tài sản công theo đúng quy trình, đúng pháp luật. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt phương án mới, huyện cần triển khai nghiêm túc, kịp thời, bảo đảm hiệu quả cao nhất đối với từng tài sản. Đối với đề xuất, kiến nghị của huyện, đồng chí Lê Quang Hùng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu huyện Bá Thước hoàn thiện báo cáo cụ thể, chi tiết để đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp, trình HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn công tác giám sát thực tế tại công sở xã Tân Lập cũ

Trước đó, đồng chí Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát và các thành viên trong đoàn đã đi giám sát thực tế tại công sở dôi dư xã Tân Lập. Đây là công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chuyển và chuyển đổi công năng sử dụng cho Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện.

Văn An