Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
32/TB-UBND 30/05/2023 Tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Thiết Ống, huyện Bá Thước năm 2023
1122/UBND-KTHT 09/05/2023 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa.
21/TB-HĐXT 08/03/2023 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước
153/QĐ-TTg 27/02/2023 Đồ án quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
25/KH-UBND 16/02/2023 Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
487/QĐ-UBND 15/02/2023 Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện Bá Thước
1712-KH/HVCTQG 31/01/2023 Kế hoạch, thể lệ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba năm 2023 trên địa bàn huyện
90/TB-UBND 26/10/2022 Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện Bá Thước năm 2022
49/TB-UBND 27/06/2022 Xét tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Bá Thước
1469/UBND-VP 21/06/2022 V/v Ủy quyền điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước.
2321/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư thôn Bồng, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
2319/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư thôn Chảy Kế, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
2323/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư thôn Đòn, xã Lương Nội, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
2320/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư thôn Đòn, xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
2318/QĐ-UBND 28/05/2022 Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Khu dân cư số 1 thôn Vèn, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
1 2 3 4 
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
142 người đã bình chọn
18 người đang online