Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4027/QĐ-UBND 13/10/2021 Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
134/CV-UBND 23/08/2021 Về việc tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại cây lúa vụ Mùa năm 2021
2165/QĐ-UBND 21/06/2021 Quyết định về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Điểm dân cư đô thị tại khu phố Vận Tải, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá.
2162/QĐ-UBND 21/06/2021 Quyết định Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Điểm dân cư nông thôn tại thôn Thung Tâm, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá.
2163/QĐ-UBND 21/06/2021 Quyết định Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Điểm dân cư nông thôn tại thôn Tôm, xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá.
2161/QĐ-UBND 21/06/2021 Quyết định Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Điểm dân cư nông thôn tại thôn Tôm, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá.
2164/QĐ-UBND 21/06/2021 Quyết định Về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500: Điểm dân cư nông thôn tại thôn Chiềng Mưng, xã Điền Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá.
130/TB-UBND 04/11/2020 Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện Bá Thước năm 2020
132/TB-UBND 04/11/2020 Về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện năm 2020
133/TB-UBND 04/11/2020 Về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể thao và Du lịch huyện năm 2020
70/TB-UBND 06/07/2020 V/v kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước năm 2020
740/UBND-NN 23/04/2020 V/v tăng cường công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
09/CĐ-UBND 23/04/2020 V/v bảo đảm vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19, vừa đảm bảo một số hoạt động kinh tế trên địa bàn huyện.
11/TB-UBND 13/02/2020 V/v kết quả trúng truyển và ký hợp đồng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước
184/UBND-NN 13/02/2020 V/v rà soát tổng hợp các cơ sở trồng trọt tập trung và đăng ký xây dựng mã vùng trồng
1 2