Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
77 người đã bình chọn
1149 người đang online

BÀI TUYÊN TRUYỀN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ (06/07/2018)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới phát triển Chính phủ điện tử là xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia. Đảng và Nhà nước ta đã và đang...