Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
68 người đã bình chọn
490 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=45

Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại xã Lũng Cao (19/05/2014)

Ngày 3/4, Đoàn giám sát HĐND huyện khóa XX do đồng chí Lê Văn Cường- PCT.TT HĐND huyện làm trưởng đoàn cùng đại diện các cơ quan, ban ngành trong huyện đã đến giám sát “về việc triển khai và tổ...

Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại xã Lũng Cao (19/05/2014)

Ngày 3/4, Đoàn giám sát HĐND huyện khóa XX do đồng chí Lê Văn Cường- PCT.TT HĐND huyện làm trưởng đoàn cùng đại diện các cơ quan, ban ngành trong huyện đã đến giám sát “về việc triển khai và tổ...

Bá Thước phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện (19/05/2014)

Kể từ khi nhà máy thủy điện Bá Thước 2 đi vào vận hành gần 2 năm nay, người dân huyện Bá Thước sống ven lòng hồ thủy điện đã biết tận dụng mặt nước để phát triển nghề nuôi cá lồng tạo thêm việc...

Hội nghị tập huấn Hướng dẫn hồ sơ kiểm tra, công nhận đạt chuẩn xã hội học... (02/04/2014)

Sáng 20/3, Ban chỉ đạo Xây dựng XHHT huyện tổ chức Hội nghị tập huấn Hướng dẫn hồ sơ kiểm tra, công nhận đạt chuẩn xã hội học tập XHHT giai đoạn 2012 – 2020. Tại hội nghị, các đại biểu về dự được...

 

 DanhSachDonVi