Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
71 người đã bình chọn
703 người đang online

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ mười một, khóa XXII (27/11/2017)

Sáng 20/10, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII tổ chức Hội nghị lần thứ mười một đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác...