Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

Đăng ngày 07 - 03 - 2019
100%

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Thanh Hóa
Mã thủ tục BNN-THA-287763
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 (một) bộ hồ sơ đến cơ quan Kiểm lâm sở tại.

          b) Bước 2: Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi

           Cơ quan Kiểm lâm sở tại cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

          c) Bước 3: Trả kết quả

            Tổ chức cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan Kiểm lâm sở tại nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc qua đường bưu điện.

 

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp

- Qua bưu điện

Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Bản chính đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại theo Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT. 01
Số bộ hồ sơ 01 (một)
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức
Cơ quan thực hiện Cơ quan Kiểm lâm sở tại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cơ quan Kiểm lâm sở tại
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cơ quan Kiểm lâm sở tại
Cơ quan được ủy quyền Không
Cơ quan phối hợp Không
Kết quả thực hiện - Kết quả: Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại hoặc văn bản thông báo lý do không cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi. - Thời hiệu của giấy chứng nhận trại nuôi: Tối đa 03 (ba) năm kể từ ngày cấp.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin

<

Tin mới nhất