Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Lĩnh vực lâm nghiệp

Đăng ngày 06 - 03 - 2019
100%

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Xem và tải về

1

BNN-THA-287764

Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

Xem và tải về

2

BNN-THA-287763

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

Xem và tải về

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

<

Tin mới nhất