Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Bá Thước

Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Đăng ngày 06 - 03 - 2019
100%

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Xem và tải về

1

BNN-THA-287776

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

Xem và tải về

2

BNN-THA-287777

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

Xem và tải về

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

<

Tin mới nhất