Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
79 người đã bình chọn
2742 người đang online

Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện chương trình giám sát tại Đảng bộ xã Điền Hạ

Đăng ngày 09 - 12 - 2013
100%

Sáng 06/12/2013, Ban thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra, giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2012, 11 tháng năm 2013 tại Đảng bộ xã Điền Hạ. Đồng chí Trương Văn Lịch, Phó BT TT Huyện ủy khai mạc, chủ trì hội nghị.

 

Trong gần 2 năm qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp giữa MTTQ và các ngành đoàn thể, tình hình KT – XH, QP – AN của xã có nhiều chuyên biến tích cực, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố. Đảng bộ xã thường xuyên tuyên truyền giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên hiểu đúng và nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh chính trị, các chủ trương, nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện các chương trình giáo dục lý luận cho các đối tượng, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý từ xã đến thôn bản, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, chính trị ở địa phương. Gần 2 năm qua, Đảng ủy đã ra được 7 Nghị quyết, trong đó có 2 Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm, 2 nghị quyết về quân sự quốc phòng; 2 nghị quyết về công tác huấn luyện, diễn tập, và 1 nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của chi bộ dưới cơ sở”. Các nghị quyết được triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kết quả đạt được về kinh tế, xã hội. Trong năm  2012 – 2013 tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã bình quân 13% đạt 108% KH; trong đó ngành nông nghiệp, thủy sản tăng 10,7%; tiểu thủ công nghiệp 0,9%, dịch vụ tăng 1,4%; sản xuất Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản có bước phát triển. Tổng sản lượng lương thực hạt bình quân 1.790 tấn/năm, đath 96,7% chỉ tiêu đại hội; Thu ngân sách 11 tháng đạt trên 160 triệu đồng. Từ những kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 45,27% năm 2012 xuống còn 39% năm 2013; thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 7,8 triệu đồng/người/năm, tăng lên 8,9 triệu đồng/người/năm năm 2013. Văn hóa, y tế có bước chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục được quan tâm; công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên được chú trọng; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 Kết Luận hội nghị đồng chí Trương Văn Lịch, PBT TT HU, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ xã Điền Hạ trong những năm qua. Đồng thời đồng chí nêu lên những tồn tại hạn chế mà đảng bộ xã cần khắc phục trong thời gian tới là: Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao, chưa có đột phá về kinh tế, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh ở địa phương trong việc phát triển KT - XH; Lĩnh vực quản lý đất đai cấp giấy CNSDĐ còn chậm; Chưa vận dụng tốt việc đưa các Nghị quyết của Tỉnh, của Huyện của địa phương vào cuộc sống m,ột cách tốt nhất. Đồng chí PBT TT HU nêu lên định hướng từ nay đến cuối năm 2013 và trong nhiệm kỳ là: Tập trung rà soát lại mục tiêu nhiệm vụ mà đại hội đề ra, đánh giá lại kết quả lãnh đạo, chỉ đạo từng năm và đánh giá giữa nhiệm kỳ, trên cơ sở đó đảng bộ xã cần xác định rõ các mục tiêu còn lại, xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; Rà soát, quy hoạch lại việc sản xuất nông lâm nghiệp và dịch vụ một cách hợp lý; Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất sao cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương; đẩy mạnh việc quy hoạch các loại cây mũi nhọn vào sản xuất; Chú trọng phát triển các ngành nghề dịch vụ phục vụ trong sản xuất nông nghiệp; Mở rộng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; Đẩy mạnh công tác an ninh trật tự; Tập trung vào xây dựng Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, xác định được cây mũi nhọn; Đẩy mạnh việc xây dựng NTM. Trong công tác xây dựng Đảng, cần quan tâm hơn nữa đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay; Tăng cường công tác phát triển Đảng… Nhiệm vụ trước mắt trong năm 2013, Đảng bộ xã cần tập trung quyết liệt hơn nữa trong việc giải quyết những tồn tại mà nhân dân đang quan tâm; Chỉ đạo sản xuất vụ đông; Chú trọng công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tình thần chi nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Hoàn thành việc kiểm điểm đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, gắn với việc kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 11, đẩy manh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

 

 

 

 T/h: Thế Anh                                                  

 

 

<

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Sáu tại huyện Bá Thước(29/08/2018 8:49 SA)

Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Khóa XXII, nhiệm kỳ 2015...(29/08/2018 8:30 SA)

Bá Thước sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và tổng kết công tác thi đua khen...(29/03/2018 2:26 CH)

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc tại huyện Bá Thước(05/02/2018 9:15 SA)

Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2017(15/01/2018 8:45 SA)

Huyện ủy Bá Thước tổ chức Hội nghị Triển khai học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và Quy...(05/01/2018 2:16 CH)

Hội đồng nhân dân huyện Bá Thước tổ chức kỳ họp Thứ năm – khóa XXI(05/01/2018 10:54 SA)

Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng – an ninh, công tác XDCS và thực hiện QCDC cơ sở năm 2017,...(02/01/2018 9:13 SA)